bardzo duży rozmiar duży rozmiar normalny rozmiar

Formy pomocy udzielane na wniosek pracodawcy

ZatrudnienieZatrudnienie subsydiowane to zatrudnienie w ramach tzw. prac interwencyjnych lub robót publicznych.
Zatrudnienie subsydiowane to zatrudnienie w ramach tzw. prac interwencyjnych lub robót publicznych.
 
Organizator robót lub pracodawca zatrudniający osobę w ramach prac interwencyjnych, otrzymuje przez określony okres zwrot części kosztów (wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne, wyposażenie nowego stanowiska pracy). Z pomocy w formie zatrudnienia subsydiowanego, w różnym stopniu mogą korzystać wszystkie wymienione grupy.
 
Podstawy prawne:
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2204/2002 z Dnia 12 Grudnia 2002 roku o Zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejskądo Pomocy Państwowej w Zatrudnieniu.
 
 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 17 listopada 2004 roku w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji w zakresie zatrudnienia. subsydiowane to zatrudnienie w ramach tzw.Zatrudnienie subsydiowane to zatrudnienie w ramach tzw. prac interwencyjnych lub robót publicznych.
Organizator robót lub pracodawca zatrudniający osobę w ramach prac interwencyjnych, otrzymuje przez określony okres zwrot części kosztów (wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne, wyposażenie nowego stanowiska pracy). Z pomocy w formie zatrudnienia subsydiowanego, w różnym stopniu mogą korzystać wszystkie wymienione grupy.
 
Podstawy prawne:
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2204/2002 z Dnia 12 Grudnia 2002 roku o Zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejskądo Pomocy Państwowej w Zatrudnieniu.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 17 listopada 2004 roku w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji w zakresie zatrudnienia.prac interwencyjnych lub robót publicznych.
 
Organizator robót lub pracodawca zatrudniający osobę w ramach prac interwencyjnych, otrzymuje przez określony okres zwrot części kosztów (wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne, wyposażenie nowego stanowiska pracy). Z pomocy w formie zatrudnienia subsydiowanego, w różnym stopniu mogą korzystać wszystkie wymienione grupy.
 
 
 
Podstawy prawne:
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2204/2002 z Dnia 12 Grudnia 2002 roku o Zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejskądo Pomocy Państwowej w Zatrudnieniu.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 17 listopada 2004 roku w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji w zakresie zatrudnienia.Zatrudnienie subsydiowane to zatrudnienie w ramach tzw. prac interwencyjnych lub robót publicznych.
Organizator robót lub pracodawca zatrudniający osobę w ramach prac interwencyjnych, otrzymuje przez określony okres zwrot części kosztów (wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne, wyposażenie nowego stanowiska pracy). Z pomocy w formie zatrudnienia subsydiowanego, w różnym stopniu mogą korzystać wszystkie wymienione grupy.
 
Podstawy prawne:
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2204/2002 z Dnia 12 Grudnia 2002 roku o Zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejskądo Pomocy Państwowej w Zatrudnieniu.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 17 listopada 2004 roku w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji w zakresie zatrudnienia.
Wersja do drukuPowiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie

ul. Studencka 8
66-200 Świebodzin

tel. +48 68 382 10 66
+48 68 382 56 95
fax. +48 68 382 10 67

e-mail: zisw@praca.gov.pl
www.pup.swiebodzin.pl

Strona główna  |   Oferty pracy  |   Do pobrania  |   Dla pracodawcy  |   Zamówienia publiczne  |   Kontakt

Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie 2010 © Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: freshcreation

Obsługiwane gminy: