bardzo duży rozmiar duży rozmiar normalny rozmiar

PZ

 

PZ -  celem poradnictwa zawodowego jest udzielenie klientowi pomocy w osiągnięciu jak najlepszego poziomu dostosowania zawodowego z punktu widzenia społecznego ekonomicznego i profesjonalnego.

Kontakt: doradca zawodowy.

polega na udzielaniu:

 

-  bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu lub miejsca pracy oraz w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, a także na przygotowaniu do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu pracy;

-  pracodawcom pomocy w doborze kandydatów do pracy spośród bezrobotnych i poszukujących pracy oraz we wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników przez udzielenie porad zawodowych.

 

Z usługi w zakresie określonym przez pracodawców, mogą korzystać także przedsiębiorcy  w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, nie będący pracodawcami w rozumieniu ustawy.

 

Szczegółowe informacje określa:

art. 38 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

( Dziennik Ustaw rok 2017 poz. 1065).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy

( Dziennik Ustaw rok 2014 poz. 667).

Wersja do drukuPowiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie

ul. Studencka 8
66-200 Świebodzin

tel. +48 68 382 10 66
+48 68 382 56 95
fax. +48 68 382 10 67

e-mail: zisw@praca.gov.pl
www.pup.swiebodzin.pl

Strona główna  |   Oferty pracy  |   Do pobrania  |   Dla pracodawcy  |   Zamówienia publiczne  |   Kontakt

Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie 2010 © Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: freshcreation

Obsługiwane gminy: