bardzo duży rozmiar duży rozmiar normalny rozmiar

Ubezpieczenia zdrowotne

 

Ubezpieczenia zdrowotne

Każda osoba zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna od dnia rejestracji podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Osoba bezrobotna ma prawo zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu, którzy uzyskują po zgłoszeniu prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

Członkiem rodziny jest:

  1. dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuk albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej – do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – bez ograniczenia wieku,
  2. małżonek,
  3. wstępni pozostający z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

Uwaga!

- zgłoszenie do ubezpieczenia członka rodziny następuje w momencie złożenia odpowiedniego wniosku (druk do pobrania)

WNIOSEK


Dokumentem potwierdzającym prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej jest uaktualniona przez pracownika powiatowego urzędu pracy książeczka ubezpieczeniowa lub zaświadczenie wydawane każdorazowo na wniosek osoby bezrobotnej.

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej ustaje po upływie 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego.

Wersja do drukuPowiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie

ul. Studencka 8
66-200 Świebodzin

tel. +48 68 382 10 66
+48 68 382 56 95
fax. +48 68 382 10 67

e-mail: zisw@praca.gov.pl
www.pup.swiebodzin.pl

Strona główna  |   Oferty pracy  |   Do pobrania  |   Dla pracodawcy  |   Zamówienia publiczne  |   Kontakt

Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie 2010 © Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: freshcreation

Obsługiwane gminy: