bardzo du篡 rozmiar du篡 rozmiar normalny rozmiar

Rejestracja drog elektroniczn

PEΛA REJESTRACJA DROG ELEKTRONICZN

udost瘼niona od dnia 27.05.2013 r.

Ta forma rejestracji pozwala na dokonanie rejestracji bez konieczno軼i osobistej wizyty w urz璠zie, za po鈔ednictwem formularza elektronicznego, dost瘼nego na stronie internetowej ministra w豉軼iwego do spraw pracy, w Biuletynie Informacji Publicznej ministra w豉軼iwego do spraw pracy lub za po鈔ednictwem elektronicznej platformy us逝g administracji publicznej, o której mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji dzia豉lno軼i podmiotów realizuj帷ych zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z pó幡. zm.).   

Z tej formy rejestracji mog skorzysta osoby, które posiadaj:

  • bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomoc wa積ego kwalifikowanego certyfikatu, z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym, 
  • podpis potwierdzony profilem zaufanym elektronicznej platformy us逝g administracji publicznej,
  • podpis osobisty weryfikowany za pomoc wa積ego certyfikatu podpisu osobistego, o którym mowa w przepisach o dowodach osobistych. 

WYPEΛIENIE FORMULARZA

  1. Nale篡 wype軟i wniosek o dokonanie rejestracji za po鈔ednictwem formularza elektronicznego, dost瘼nego na stronie internetowej ministra w豉軼iwego do spraw pracy, w Biuletynie Informacji Publicznej ministra w豉軼iwego do spraw pracy lub za po鈔ednictwem elektronicznej platformy us逝g administracji publicznej, o której mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia豉lno軼i podmiotów realizuj帷ych zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z pó幡. zm.).
  2. Za陰czy skany wszystkich niezb璠nych dokumentów- prosz zwróci uwag na kompletno嗆 i jako嗆 za陰czanych skanów.
  3. Podpisa wniosek jednym z wymaganych podpisów (w/w). 

REJESTRACJA.

Pracownik urz璠u dokonuje rejestracji na podstawie przekazanych danych i za陰czonych dokumentów. W przypadku zaistnienia w徠pliwo軼i lub braku wymaganych dokumentów, urz康 wezwie osob do uzupe軟ienia dokumentów lub danych. 

WYDANIE DECYZJI I WYZNACZENIE TERMINU OBOWI╴KOWEJ WIZYTY W CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ.

Pracownik wydaje decyzj oraz  inne  wymagane przepisami prawa dokumenty, które mog by przekazane za pomoc 鈔odków komunikacji elektronicznej. Wyznaczona zostaje obowi您kowa wizyta w CAZ. 

 
Powiatowy Urz康 Pracy w 安iebodzinie

ul. Studencka 8
66-200 安iebodzin

tel. +48 68 382 10 66
+48 68 382 56 95
fax. +48 68 382 10 67

e-mail: zisw@praca.gov.pl
www.pup.swiebodzin.pl

Strona g堯wna  |   Oferty pracy  |   Do pobrania  |   Dla pracodawcy  |   Zam闚ienia publiczne  |   Kontakt

Powiatowy Urz康 Pracy w 安iebodzinie 2010 © Wszystkie prawa zastrze穎ne
Projekt i wykonanie: freshcreation

Obs逝giwane gminy: